Els ODS o dit d’altra manera Objectius de desenvolupament sostenibles, són unes metes acordades per les Nacions Unides l’any 2015 per millorar, corregir i posar fi a aspectes com la pobresa o a la protecció del nostre planeta, tot això per dintre d’uns anys, concretament 2030.

Hi ha un total de 17 objectius d’enfocats a diferents àmbits, es realitzaran diferents intervencions en determinats territoris per veure resultat en altres.

El desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y social.”

Objectiu 8: Treball digne i creixement econòmic
Objectius de desenvolupament sostenible

L’ODS del treball apte i el creixement econòmic tracta tots els temes relacionats amb els entorns monetaris, la creació de llocs de treball amb unes condicions adients. A més a més, es mencionarà de quina manera ha afectat o impactat la Covid-19 en la nostra societat. També el perill que ha causat o encara pot causar a aquells negocis dirigits per persones amb escassetat de recursos, com el sector de la restauració.

ODS

Com ja se sap la Covid-19 ha tingut una afectació enorme en el món en tots els àmbits. Econòmicament, socialment, culturalment, fins i tot políticament.

Són aquells llocs on la riquesa és molt escassa qui han tingut més dificultat per tirar endavant amb aquesta situació. Tot i que l’impacte en les potències mundials no ha passat desapercebut. Aquests països tenen més tassa de població, els que han de gestionar i subvencionar diferents serveis a persones pobres. En el moment en el qual comptes amb una economia baixa i molta gent per sostenir arriben els problemes.

Resposta de Covid-19