Arreu del món i trobem moltes empreses o negocis, els quals es troben dirigits per caps amb més o menys seny, és a dir, el director de l’empresa ha de ser una persona amb uns valors ètics i solidaris. Malgrat que no tots els empresaris són justos amb els seus treballadors i els tenen treballant en unes condicions deplorables. A continuació, es mostraran dues taules sobre el pensament que tenen els caps, dirigents de treballs indignes, i solucions a aquestes desigualtats o aspectes.

En un primer pla hem d’aclarir que el treball indigne està permès pels caps o directius d’empreses o negocis de petit o gran mida. Són les persones que dirigeixen les organitzacions les que causen aquestes desigualtats o un dels problemes més actuals en la societat. Les actituds negatives provoquen un viatge en el temps, tornant a l’època de l’esclavisme, estat en el qual es troben molts treballadors i treballadores d’empreses tèxtils, els quals són obligats a realitzar jornades de treball inhumanes.

Actituds que tenen els dirigents de treballs indignes:

PRINCIPISNORMESVALORS
Aconseguir els meus objectius sense tindre en compte a qui trepitjo o exploto

 • El treballador ha d’estar en tot moment a la seva empresa.


 • Obligar-los a anteposar el treball a la seva família, amics o temps lliure.


 • Reduir els salaris el màxim possible.


 • Obtenir el màxim de rendiment per sobre dels esforços del treballador.


 • No tindre en compte l’edat ni les seves condicions físiques

 • Intolerància


 • Ambició


 • Riquesa


 • Poder


 • Insolidaritat


 • Egoisme
 • Font d’informació:    https://sites.google.com/site/2013webfinal3t4esoagrupo2/home/precariedad-laboral