El treball indigne és una cosa real que passa arreu del món i parlem molt dels problemes que donen, però no parlem suficient de possibles solucions que té i també que hi puguin haver, en aquest apartat veurem possibles solucions a això mirant principis, normes i valors que han de tenir empresaris que dirigeixen en ambients de treball indigne.

Treballador

Possibles solucions al treball indigne per millorar les condicions dels treballadors

De la mateixa manera que anteriorment s’han especificat els pensaments, normes i valors dels empresaris, a continuació es presentarà una taula dels principis, normes i valors que s’haurien d’inculcar, afegir o tindre en compte per part dels empresaris. A continuació es mostren les solucions al treball no apte mitjançant una taula:

PRINCIPISNORMESVALORS
Sobreposar el benestar dels meus treballadors als meus interessos o objectius.

 • Entendre que el treballador té una vida i unes necessitats per atendre.


 • Oferir-los un salari que pugui cobrir les seves necessitats mínimes.


 • Establir un rendiment de treball adaptat a les seves capacitats.


 • Tindre en compte les condicions que influeixen a cada treballador.


 • Considerar l’opinió de cada treballador, acord entre empresari i treballador.

 • Tolerància


 • Respecte


 • Humilitat


 • Solidaritat


 • Empatia


 • Generositat
 • Font d’informació: https://sites.google.com/site/2013webfinal3t4esoagrupo2/home/precariedad-laboral