Són ara molts els països que han aconseguit créixer econòmicament de forma exponencial. Tenint en compte que els territoris que partien amb un nivell econòmic menor, tenien una menor dificultat per obtenir alts percentatges. Aquesta regla es canvia en els països econòmicament consolidats i establés, ja que creixen a una menor velocitat, aspecte que afecti en un percentatge menor, però una sostenibilitat que permet confiança, la qual pot assegura a certs nivells que no hi haurà una situació de debilitat. La raó per la qual el creixement econòmic no és tan ràpid com a un país subdesenvolupat, és per la complexitat que hi ha per trobar nous recursos i serveis, sent aquests, naturals e innovadors a territoris no afavorits.

Créixer econòmicament a nivell mundial

Els països que han incrementat el PIB a una escala o percentatge major en els darrers anys són:

  • Serra Lleona: Principal extractor de mineral, concretament ferro. Creixement del 20% del producte interior brut (PIB). Tot i que el país ha crescut, avui en dia, part de la població continua la seva vida en una situació molt precària, la qual gairebé els permet alimentar-se. És un dels països més pobres del moment.
Bandera nacional de Serra Lleona
Bandera nacional de Serra Lleona
  • Mongòlia: De la mateixa forma que Serra Lleona creix econòmicament gràcies a l’obtenció de ferro, Mongòlia exporta a la Xina recursos naturals, en especial cabró i “cachemira”, material molt complexa de trobar i d’alt valor. Antigament, aquest territori era subvencionat o ajudat per l’URSS.
Bandera nacional de Mongòlia
Bandera nacional de Mongòlia
  • Níger: El creixement d’aquest país és a causa de l’activitat que realitza, mineria. L’urani és el mineral exportat principalment a Nigèria. És per aquesta raó per la qual organitzacions franceses han decidit esbalair-se allà.
Bandera nacional del Níger
Bandera nacional del Níger
  • Turkmenistan: Ubicat en l’Àsia Central, compte amb una de les reserves de petroli i gas natural més important, és per això pel que ha tingut un gran creixement. Desafortunadament, aquest territori té un sistema polític i econòmic basat en la corrupció. A més a més la població continua sent molt pobre.
Bandera nacional de Turkmenistan
Bandera nacional de Turkmenistan
  • Panamà: Aquest país és el que compti amb més desenvolupament i possibilitats d’inversió. La raó d’això no és deguda a un recurs natural, sinó per la potència del seu sector bancari, turismes i el comerç gràcies al Canal de Panamà. Quasi el 80% del PIB es graciés al sector serveis.
Bandera nacional de Panama
Bandera nacional de Panama