Abans de començar a desenvolupar el tema del treball digne ens agradaria aclarir “Que és?”. El treball digne és un ofici o lloc de feina que garanteix una determinada seguretat al treballador, que dur a terme una determinada tasca. A més a més tenen uns ingressos raonables o justos i tenen la possibilitat de poder expressar la seva opinió sense ser jutjats.

Cartera amb monedas

Qui pateix més mundialment?

Si els Estats Units ajudaren econòmicament a aquests territoris, no hi hauria tants problemes en la gestió del treball. Pel que fa al treball i desocupació, alguns dels països amb més tassa estan ubicats en el continent Americà. La part llatina, Guatemala, Mèxic i Bolívia. Si sembla que el fet de tindre gairebé tota la població treballant pot afavorir a la contribució econòmica per l’estat, tanmateix, els tipus de càrrecs que desenvolupen poden ser precaris.

És per aquest motiu pel qual gairebé part dels treballadors dels països llatins no tenen contracte. Això provoca el pagament del sou en negre. El pagament en negre és la forma per la qual les empreses o negocis paguen el salari als treballadors sense cotitzar ni tributar pel pagament. D’aquesta manera les entitats rebutgen el pagament a la seguretat social.

Mondeas de cèntim

Com hem mencionat anteriorment, l’espai territorial llatí no té unes adequades condicions laborals pels seus habitants si es fa una adequada administració viurien en unes condicions millors. L’estat d’Oaxaca té quasi 300.000 habitants. 8 de cada 10 persones que viuen en aquest territori tenen un treball indigne. Malgrat que són moltes les persones que treballen en condicions deplorables, és la ciutat de Tlaxcala la que té quasi tota la seva població fent treballs indignes. Concretament el 88% de la població.

La població d’Oaxaca té moltes dificultats per trobar un treball desitjat per la persona. Un salari per poder complaure les necessitats de la seva família és molt difícil. La higiene personal i els dies de descans o determinades hores de treball són inexistents. No tenen seguretat social, ni cap indemnització en cas d’acomiadament.

Si les organitzacions o dirigents es preocuparan pel seu personal, els treballadors podrien aportar més a les empreses.

Treballador de Oaxaca

Situació Europea

Respecte al continent europeu, espanya compte amb el nivell més alt de treballadores amb un contracte temporal, comparant-lo amb la resta de països europeus. Respecte als contractes indefinits, 10 de cada 100 que es duen a terme no tenen una temporització, a més 6 de cada 100 es realitzen a temps complet. Si les organitzacions o dirigents es preocuparan pel seu personal, els treballadors podrien aportar més a les empreses.