Hi ha punts de vista diferents per definir què és creixement econòmic. Trobem un col·lectiu que afirma que el creixement econòmic està relacionat o molt vinculat amb el PIB. Altres diuen que amb la producció, venda de productes. D’altra banda, hi ha persones que suggereixen que el creixement econòmic és la destresa o capacitat que té el poder econòmic d’un determinat terreny. Sent aquest un continent o un país, per poder complaure les necessitats de les persones que habiten en aquell territori.

Gráfic en pujada

Estat econòmic mundial anys enrere

Per posar en situació, de l’estat de l’economia anys enrere hem de pensar que en els primers mil vuit-cents anys no va succeir una gran explotació en l’economia. Va ser un temps després quan van començar la productivitat i les condicions laborals. Tot això gràcies a la revolució industrial, la qual va acabar entre els anys 1820-1840.

Malgrat que sempre n’hi ha hagut una base d’intercanvi, sigui mitjançant la barata o paper i moneda, els últims seixanta anys hi ha hagut el creixement més gran econòmic. A continuació mostrem un gràfic que mostra l’evolució de l’economia començant l’any 0 fins a l’actualitat.

"Statistics on World Population, GDP, and Per Capita GDP, 1-2008 AD", Angus Maddison, IMF
Font d’informació: “Statistics on World Population, GDP, and Per Capita GDP, 1-2008 AD”, Angus Maddison, IMF