Fa exactament catorze anys des que la crisi del 2008 va ser una realitat. Part de les empreses van tindre problemes molt greus per poder tirar endavant els seus negocis, va ser un gran cop, malgrat que algunes corporacions encara arrosseguen alguns deutes, altres no van notar aquest impacte en l’economia.

A continuació es mostra el que va provocar i les conseqüències que va tindre:

ESDEVENIMENT
El comerç mundial ja no creix al mateix ritme
L’equilibri mundial ha canviat
El valor afegit se’ l queden les empreses
El deute de les famílies continua molt alt
L’equilibri polític global ja no es cooperatiu
Desacceleració en la productivitat

Com podem veure al gràfic següent, l’índex de producció industrial des de 2008 han augmentat considerablement. Àsia ha tingut més creixement, arribant així a 193 punts. És Japó el país que menys punts ha aconseguit pujar, amb un total de 92. L’Europa central es troba a la part mitjana amb 104 punts.

En l’imatge següent és un gràfic on es mostra els intercanvis mundials en termes de volum. Podem veure que des de l’any 1991 hi ha hagut un augment del 6,8% per any, entre els anys 2007 i 2009 va haver-hi un decreixement i va ser remuntat amb un 2,3% fins l’any 2017.